• Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

פוסטים אחרונים
תגיות
פוסטים נבחרים

אוקסיטוצין - הורמון האהבה, ההורמון שאוהב חמימות

August 27, 2017

1/10
Please reload

ארכיון
Please reload

בין הרגע הרך והאוהב של ראשית החיים לפרידה מהם מתרחשים חיים שלמים.

קול א׳: יום האישה. כל יום הוא יום האישה עבורך. עבורך כאישה, כאישה שעובדת בעיקר עם נשים, מלמדת נשים מרפאה נשים.

קול ב׳: את? שמייחלת לראות בכל אחת ואחד השתקפות האלוהי? מה לך ולחלוקה בין אישה לגבר? את שיודעת שבגלגול הזה את אמנם אישה אבל בבא, מי יודעת...

הבחירה

ובכל זאת נולדתי אישה ובחרתי בדרך נשית מובהקת כדרך חיי - משימתי בעולם, חובתי הט...

החיבור הראשוני בין אמא לבין תינוק נמצא כמשמעותי ביותר בהתקשרות הראשונית ובהשפעה הפסיכו-ביולוגית שלהם.

Please reload