ככה לאט, או מהר, ביום המשוער, לפני, או אחרי, בדיוק בזמן

גילה רונאל