top of page
מוכנה ● קלפי היריון ולידה
  • Facebook Social Icon

קלפי מוכנה © פותחו על ידי גילה רונאל ואירה קרן

במיוחד עבור נשים בתקופת ההיריון ולקראת הלידה.
הם משמשים כמלווי דרך ויעניקו השראה בתהליך המשמעותי של ההיריון ולקראת הרגעים המכוננים של הלידה.
קלפי מוכנה מיועדים לנשות מקצוע אשר מעוניינות לקבל עוד כלי לעבודה עם נשים בכל שלבי ההיריון וגם במהלך הלידה.
קלפי מוכנה, מאפשרים לגעת בתכנים של המודע ושל

תת המודע, לדייק במפגשים שלקראת הלידה ובלידה עצמה.
הקלפים מכילים טקסט ותמונת השראה ועובדים על עיקרון האוטוסוגסטיה החיובית - הטמעת מושגים חיוביים ומחזקים לקראת הלידה.
אנו מזמינות אותך לעבור את מסע ההיריון בליווי מלא השראה ומשמח של הקלפים.

bottom of page