top of page

שירי לידה - ברוכה בשערברוכה הבאה בשער

אישה יקרה

הרגע שבת מהמסע

נגבי רגבי דם

שטפי מי חיים

נשמי

כמו קודם

לפני שידעת

לפני שנגלה בפניך הסוד הגדול

לפני שפגשת את שדי השאול

לפני שראית את אמך אדמה

קרובה

נוגעת

פורעת

מתנשפת

זועקת

נרגעת

מלטפת

לפני ששבת מהתהום

לפני שנולדת מהרוח

לפני שבאת בשער

אמא

יוני 2012

Featured Posts
פוסטים אחרונים
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page